YK:n valtamerikonferenssissa sitouduttiin pitämään parempaa huolta merialueista

Uutinen 16.8.2017 klo 12.25
Mielenosoittaja vastustaa turhien muovipussien käyttöä
Muovipusseista tehtyyn asuun verhoutunut mies
kampanjoi merikokouksen yhteydessä
uusiutuvien ostoskassien puolesta.

YK:n päämajassa New Yorkissa järjestettiin kesäkuun alussa viisipäiväinen The Ocean -valtamerikonferenssi, joka kokosi ensimmäistä kertaa valtiot, järjestöt ja yritykset samaan paikkaan keskustelemaan merten tilanteesta ja niiden suojelusta. Ruotsin ja Fidžin isännöimässä konferenssissa vauhditettiin myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.

Konferenssin pääteemoja olivat merten saastumiseen puuttuminen, roskaantumisen vähentäminen ja meri- ja rannikkoekosysteemien hoito, suojelu ja ennallistaminen. Pohdittavana oli myös, miten meriin liittyvää tietoa voitaisiin tulevaisuudessa lisätä. Näiden lisäksi Suomelle tärkeitä teemoja olivat muun muassa maasta peräisin olevan kuormituksen ja saastumisen vähentäminen sekä erityisesti arktisten merialueiden suojelu.

Kokouksen päätteeksi hyväksyttiin yksimielisesti Call for Action -julistus, jossa193 YK:n jäsenvaltiota sitoutuvat merten suojeluun ja kestävään käyttöön. Konferenssin aikana tehtiin myös 1372 vapaaehtoista sitoumusta, joiden tarkoituksena on parantaa valtamerten tilaa. Suomi osallistui näistä 27:ään, joista suurin osa on EU:n tai Itämeren suojelukomissio HELCOMin yhteisiä. Sitoumukset koskivat esimerkiksi kansallisen meritietoportaalin perustamista, kosmetiikan mikromuovien syrjäyttämistä ja arktisten suojelualueiden perustamiseen tarvittavaa tietopohjaa.

Valtamerikonferenssin aikana useat valtiot ilmoittivat perustavansa uusia merellisiä suojelualueita. Ennen näitä suojelualueita meristä 5,7 prosenttia on suojeltuja. Prosenttiosuus kasvaisi 4,4 prosenttiyksiköllä uusien alueiden myötä. Jos kaikki maat toimivat, kuten konferenssissa ovat luvanneet, on YK:n biodiversiteettisopimuksen tavoite 10 prosentin suojelupinta-alasta vuoteen 2020 mennessä toteutumassa.

Suomea konferenssissa edusti noin kahdenkymmenen asiantuntijan valtuuskunta, joka koostui ministeriöiden, tutkimuslaitosten, kaupunkien, yritysten ja järjestöjen edustajista. Valtuuskuntaa johti ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka. Merikonferenssi järjestetään seuraavan kerran vuonna 2020, jolloin isäntämaina toimivat Kenia ja Portugali.

Teksti: Mira Oravamäki / YM
Kuva: Marina von Weissenberg / YM ja Riku Lumiaro

Roskaa rannalla
Meren kuljettamaa roskaa Jurmo-nimisen saaren rannalla Saaristomerellä. Kuva Riku Lumiaro.

Kaikki 2/2017 Luonnon kirjon artikkelit