Nuoret haluavat vahvat kansainväliset luonnon monimuotoisuustavoitteet ja selkeän suunnitelman niiden toteuttamiseen

Uutinen 18.2.2020 klo 12.38

Nuoret haluavat, että luonnon monimuotoisuudelle solmitaan tänä vuonna vahvat kansainväliset tavoitteet, joiden toteuttamiseksi tehdään selkeä suunnitelma. Nuoret korostavat, että tavoitteissa on tärkeää ottaa huomioon yritysvastuu ja taloudellisen toiminnan aiheuttama ympäristökuorma. Nuoret laativat suosituksensa tavoitteille Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton ja ympäristöministeriön tänään perjantaina järjestämässä työpajassa.

Matleena Moisio
”Luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi tarvitaan keppiä ja porkkanaa. Kaikilta tarvitaan toimia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Myös yritykset on velvoitettava suojelemaan monimuotoisuutta”, linjaa työpajan fasilitaattori Matleena Moisio. Kuvat Lena Höglund, Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto.

”Hyvinvoiva luonto on ihmiskunnan elinehto. Luonnon monimuotoisuus koskee ihan meitä jokaista, ja siksi meidän kaikkien on tärkeää toimia luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi”, työpajan osallistuja ja keskustelun moderaattori Nicholas Kujala toteaa.

Työpajaan osallistui 60 nuorta eri puolilta Suomea.

Nuorten näkemykset pohjana Pohjoismaiden kannalle uusista tavoitteista

Krista Mikkonen
"Viemme nuorten näkemykset neuvottelupöytiin.
Nuorten ääni on tärkeä, kun päätämme teoista
luonnon parhaaksi. Samat päätökset vaikuttavat
myös meidän jokaisen sekä tulevien sukupolvien
huomiseen elinkelpoisella maapallolla. Tämän työpajan
viesti on selvä: Luonnon köyhtyminen täytyy pysäyttää,
koska rikas luonto on elinehtomme. Työskentelemme
tämän puolesta”, ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista Mikkonen sanoo.

Nuorten näkemyksiä kartoitetaan kuluvan kevään aikana kaikissa Pohjoismaissa. Ne otetaan huomioon Pohjoismaiden neuvottelukannassa uusille kansainvälisille luonnon monimuotoisuustavoitteille.
Luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi valmistellaan uusia tavoitteita, koska nykyisten voimassaolokausi päättyy. Tavoitteet on määrä sopia lokakuussa Kiinan Kunmingissa järjestettävässä YK:n luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolikokouksessa.

 

Suomi edistää osana EU:ta kunnianhimoisia, mitattavia ja selkeitä tavoitteita, joiden avulla luonnon köyhtyminen pysäytetään vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteiden valmistelusta vastaa avoin työryhmä, johon kuuluu luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolet, tutkijoita sekä järjestöjen, alkuperäiskansojen ja nuorten edustajia. Ensimmäinen neuvotteluasiakirjaluonnos valmistui 13.1. Avoin työryhmä kokoontuu neuvottelemaan luonnoksesta 24.-29. helmikuuta.

Nuoret osallistuvat Kunmingin YK-kokoukseen

Kansainvälinen nuorisoverkosto Global Youth Biodiversity Network (GYBN) kokoaa nuoria vaikuttajia osallistumaan yhdessä lokakuussa järjestettävään YK-kokoukseen. Suunnitelmissa on, että eri maista kokoukseen osallistuvat nuoret matkaavat sinne yhdessä junalla Euroopan, Venäjän ja Kiinan halki.

GYBN:n koordinaattori, saksalainen Christian Schwarzer osallistui perjantaina järjestettyyn luonnon monimuotoisuus -työpajaan.

 

YK:n luonnon monimuotoisuutta koskeva yleissopimus

YK:n luonnon monimuotoisuutta koskeva yleissopimus on merkittävin luonnon monimuotoisuutta turvaava kansainvälinen sopimus. Sopimuksen tavoitteena on ekosysteemien ja kasvi- ja eläinlajien suojelu, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä gee

Christian Schwarzer
”Jokainen nuori voi olla toivon sanansaattaja. Jokaisen teot ovat tärkeitä. Tällä hetkellä talomme on tulessa, mutta yhteistyöllä voimme taltuttaa liekit. On upeaa, että Suomen hallitus kuulee nuoria”, Schwarzer sanoo.

nivarojen saatavuudesta koituvien hyötyjen oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako.

Sopimuksen on ratifioinut 196 maata, mukaan lukien Euroopan unioni. Se astui voimaan vuonna 1993.

Kahden vuoden välein järjestettävä YK:n luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolten konferenssi (COP, Conference of the Parties) on sopimuksen ylin päättävä elin. Kiinan Kunmingissa järjestetään lokakuussa 2020 viidestoista YK:n luonnon monimuotoisuus -kokous, eli COP15.


Lisätietoja työpajasta

Christa Elmgren, Nuorten Pohjoismaiden Neuvosto, unr@pohjola-norden.fi, p. 040 774 8107
Krista Kalamo, Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto, krista.kalamo@pohjola-norden.fi, p. 0400 763 044
Erityisasiantuntija Miliza Malmelin, ympäristöministeriö, miliza.malmelin@ym.fi, p. 0295 250 176

Lisätietoja luonnon monimuotoisuustavoitteiden valmistelusta

Neuvotteleva virkamies Marina von Weissenberg, ympäristöministeriö, marina.weissenberg@ym.fi, p. 0295 250 321
Ministerin erityisavustaja Antti Heikkinen, antti.heikkinen@ym.fi, p. 050 348 1406

 

Kaikki Luonnon kirjon 1/2020 artikkelit