Sotka-hankkeessa uurastetaan sorsien hyväksi

Uutinen 9.5.2022 klo 12.34

Maa- ja metsätalousministeriön Sotka-hankkeessa parannetaan kosteikkomaisemia etenkin sorsalintujen näkökulmasta. Hankkeessa autetaan sorsia tekemällä kosteikoita ja levähdysalueita sekä turvataan pesimärauhaa poistamalla vieraspetoja. Työtä tehdään yhdessä monen tahon kanssa: mukana on maanomistajia, lintuharrastajia, kaivurinkuljettajia ja metsästäjiä, sekä tietenkin hallinnonalan väkeä niin ympäristöpuolelta kuin maa- ja metsätaloudesta.

Pienpetoloukkuja
Minkin pyyntiin käytetään umpikoteloituja hetitappavia loukkuja, joiden suuaukon pieni koko estää mm. saukkojen menemisen pyydykseen. Supikoiria pyydetään elävänä pyytävillä verkkoloukuilla. Loukku on varustettu automaattisella loukkuvahdilla, joka ilmoittaa kun loukku on lauennut.

Moni sorsalaji on taantunut, mihin suurimpana tekijänä pidetään elinympäristöjen heikentymistä. Kosteikkoja on kuivattu, ja monet entiset hyvät lintuvedet ovat rehevöityneet ja kasvaneet umpeen. Rehevöitymisen seurausta on myös särkikalojen lisääntyminen. Särkikalat kilpailevat lintujen kanssa ravinnosta ja heikentävät veden laatua. Lisäksi sorsien pesimistä uhkaa erityisesti vieraspedot minkki ja supikoira.

Suomen riistakeskus toteuttaa Sotkakosteikot-hanketta, jossa kunnostetaan laadukkaita kosteikoita, joilla taataan poikasille hyvälaatuista ravintoa. Suomen metsästäjäliitto ja Birdlife Finland vetävät yhteistyössä Sotka-levähdysaluehanketta. Tavoitteena on metsästykseltä rauhoitettujen vesialueiden verkosto, joilla sorsat voivat rauhassa valmistautua muuttomatkaan. Sotka-hankkeessa on myös monta vieraspetojen torjuntahanketta. Näillä turvataan sorsaemoille pesimärauhaa niin saaristossa kuin mantereen kosteikoilla.

Vieraspetojen pyynti edellyttää kokemusta

Kustannustehokkuus ja vaikuttavuus ovat Sotka-hankkeessa keskeisiä. Kosteikkoja rakennettaessa valitaan kohteita, joissa on helppo toteuttaa sorsien kannalta suotuisia ratkaisuja. Jo etukäteen mietitään myös tulevaisuuden kunnostustarpeita ja vuosittaisen hoidon tarpeita.

Vieraspetojen torjuntaa on kehitetty Sotka-hankkeessa ammattimaisemmaksi. Koulutetut ammattipyytäjät tekevät torjuntasuunnitelman useamman vuoden ajaksi. Tärkeiden lintukohteiden ympärille tehdään torjuntavyöhykkeitä ja tavoitteena on, että pitkällä aikatähtäimellä sorsien pesinnän ydinalueet olisivat vieraspetovapaita. Saaristossa tähän on jo monin paikoin päästykin, kiitos taitavien vieraspetopyytäjien.

Pienpetopyytäjä koiransa kanssa
Henri Koskivirta ja suomenajokoira Gunnar ovat kokeneita saariston vieraspetopyytäjiä. Passiivisen loukkupyynnin ohella tarvitaan aktiivista koirapyyntiä. Hyvä koira tunnistaa nopeasti onko alueella tarvetta vieraspetotorjuntaan ja paikallistaa pedot tehokkaasti.

Tutkimus ja seuranta ovat olennainen osa kaikkea Sotka-toimintaa. On tärkeä selvittää, mitä saaduilla toimilla todella saadaan aikaan. Tutkimuskumppanimme Luonnonvarakeskus Luke sekä Turun ja Helsingin yliopistot selvittävät vaikutuksia monimuotoisuuteen sekä millaisia kustannuksia tarvitaan vaikutusten aikaansaamiseksi.

Nyt hankkeen kolmantena vuonna on saatu aikaan jo melkoinen määrä elinympäristöjen kunnostuksia, ja aavistuksia toimien tehokkuudestakin on. Sotka-hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön yhteistä Helmi-ohjelmaa, joka jatkuu vuoteen 2030 saakka. Meillä on siis hyvät mahdollisuudet tavoittaa yhteinen päämäärä ja saada taantuvat sorsakannat nousuun!

Lue aiheesta lisää

 

Paluu 3/2022 etusivulle

 


  • Tulosta sivu