Monimuotoisuuden edistäminen maataloudessa tärkeää – tietoa ja ohjeistusta lisätään

Uutinen 19.8.2022 klo 14.35

Luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen on osa turvallista ja vastuullista ruoantuotantoa. Maatalousluonnon monimuotoisuuden edistäminen on tärkeä tavoite vuonna 2023 alkavassa uudessa maatalouspolitiikassa. Keskeistä tavoitteen saavuttamisessa on, että erityisesti viljelijät tunnistavat aiheen tärkeyden ja heillä on tarpeeksi tietoa. Nyt viljelijöiden tueksi on julkaistu kaksi tietopakettia ja viestintää aiheesta lisätään.

Tähän saakka tietoa maatalousluonnon monimuotoisuudesta ja sen edistämisestä ei ole ollut tarpeeksi kattavasti ja helposti saatavilla. Tietoa on ollut tarjolla hajanaisesti ja yksittäisistä teemoista, mikä on osaltaan hankaloittanut luonnon monimuotoisuuden edistämistä maatiloilla. Tämä kävi ilmi Ruokaviraston viljelijöille tekemistä haastatteluista.

Häntälän notko
Perinnebiotooppien hoito edistää monien uhanalaisten lajien säilymistä ja elpymistä. Kuva Jari Kostet.

Ruokavirasto on julkaissut viljelijöiden tueksi kaksi tietopakettia: Luonnon monimuotoisuus maatilalla ja Perehdy perinnebiotooppeihin. Tietopaketit on suunnattu viljelijöiden lisäksi myös maatalousneuvojille ja -hallinnolle sekä ihan kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Luonnosta huolehtimisen on oltava osa maatilojen arkipäiväistä toimintaa

Luonnon monimuotoisuus maatilalla -tietopaketissa pyritään kertomaan kokonaisvaltaisesti kaikista monimuotoisuuden pääteemoista maatalousympäristöissä. Tietopaketissa kerrotaan luonnon monimuotoisuuden hyödyistä ja tunnistamisesta maatiloilla, tarjotaan konkreettisia neuvoja ja kannustetaan toimimaan monimuotoisemman luonnon puolesta maatalousalalla. Vähintäänkin kevyet arjen monimuotoisuusteot, kuten pientareiden myöhäinen niitto tai lahopuiden säästäminen, kannattaa sisällyttää jokaisen tilan toimintaan! Tietopaketti sopii kaikille maatiloille tuotantosuunnasta ja sijainnista riippumatta.

Perehdy perinnebiotooppeihin -tietopaketti taasen auttaa tunnistamaan mahdollisen perinnebiotoopin ja sen luontotyypin. Tietopaketissa syvennytään erilaisten perinnebiotooppien luontotyypin mukaiseen hoitoon, kerrotaan niiden yleisimmistä lajeista ja esitellään hoitotoimenpiteiden tuloksia.

Tietopaketit on julkaistu sekä interaktiivisella verkkokoulutusalustalla että saavutettavina verkkosivuteksteinä. Ne ovat luettavissa myös ruotsin kielellä.

Aiheesta tarjolla myös soveltava kaikille avoin AMK-verkkokurssi

Luonnon monimuotoisuudesta maatilalla on tuotettu ensimmäinen ammattikorkeakoulutason verkkokurssi yhdessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa. Kurssilla pääsee soveltamaan oppimaansa muun muassa tekemällä pienimuotoisen monimuotoisuussuunnitelman maatilalle. Kaikille avoimen kurssin voi suorittaa tämän vuoden joulukuun 15. päivään asti ja siitä saa kaksi opintopistettä.

Pensastasku
Luonnon monimuotoisuus tukee jokaisen maatilan toimintaa. Ekosysteemipalvelujen valjastaminen kestävästi tilan käyttöön tukee myös tilan kannattavuutta. Kuva Jari Kostet.

Oletko kiinnostunut luonnon monimuotoisuuden edistämisestä? Tule mukaan toteuttamaan LUMO-projektia!

Julkaistut tietopaketit on tuotettu Ruokaviraston LUMO-projektissa. Projektin tavoitteena on maatalousluonnon monimuotoisuuden edistäminen ja vaaliminen tuottamalla maatalouden ja sen ympäristöteemojen parissa työskenteleville ajankohtainen, selkeä ja käytännön työtä palveleva viestintäkokonaisuus aiheesta. Tulevan syksyn ja talven 2022 aikana Ruokavirasto viestii luonnon monimuotoisuuden teemoista erityisesti viljelijöille, ELY-keskuksille, neuvojille ja kunnille. Talvella aiheesta järjestetään myös webinaarisarja.

Projekti osallistaa kohde- ja sidosryhmiään aktiivisesti toimintaansa. Mikäli kiinnostuit projektista ja sinulla on vaikkapa yhteistyöehdotus, ota rohkeasti yhteyttä!

Projektin on rahoittanut maa- ja metsätalousministeriö ja se toteuttaa Sanna Marinin hallitusohjelmaa.

Teksti: Tuuli Orasmaa MMM ja Paula Nykänen Ruokavirasto

 

Lue aiheesta lisää

 

Luonnon kirjo 4/2022


  • Tulosta sivu