Ulkoluokkapäivänä ihmetellään luonnon monimuotoisuutta

Uutinen 13.5.2019 klo 15.32

Kansainvälistä Ulkoluokkapäivää vietetään tänä vuonna torstaina 23.5.2019 yhdessä Suomen lasten metsäretkipäivän kanssa. Yhteisellä tapahtumapäivällä kannustetaan kaikkia lähtemään lasten ja nuorten kanssa ulos oppimaan ja leikkimään. Viime vuoden tapahtumapäivään osallistui yli 20 500 lasta ja nuorta eri puolilla Suomea. Maailmanlaajuisesti Ulkoluokkapäivään osallistui yli 3 miljoonaa lasta.

Koululaiset metsässä
Koululaiset tutkimassa lähimetsää. Kuva FEE Suomi.

Luonnon monimuotoisuus näkyviin

Tänä vuonna tapahtumapäivän teemana Suomessa on luonnon monimuotoisuus. Ilmastonmuutoksen rinnalla biodiversiteetin köyhtyminen on yksi suurimmista aikamme ongelmista. Tutkimukset ja raportit toisensa perään kertovat luonnon monimuotoisuuden tilan hälyttävästä heikkenemisestä. Silti biodiversiteetin köyhtymistä ja sen seurauksia voi olla vaikea käsittää, sillä lajien häviäminen ei vielä näy voimakkaasti omassa elämässämme.
Luonnon monimuotoisuus itsessään voi olla vaikeasti hahmotettava asia erityisesti urbaaneissa ympäristöissä, joissa näemme lähinnä ihmisen muokkaamaa luontoa. Siksi lapsia ja nuoria on tärkeää ohjata havaitsemaan luonnon monimuotoisuutta ja opettaa heitä ymmärtämään biodiversiteetin merkitys.

Suojelemme sitä, mikä on meille tärkeää

Luuppi
Luupilla voidaan tutkia vaikka pieneliöitä tai kasvien
ihmeellisiä yksityiskohtia. Kuva FEE Suomi.

Luonnon monimuotoisuuteen voi alkaa tutustua pienin askelin. Olennaista on havaita ja oppia havainnoimaan monimuotoisuus luonnossa, oli se sitten koulun pihan ruohotupsu tai lähimetsän lintujen viserrys. Luonnon monimuotoisuutta voidaan havainnoida monin eri aistein: katsella perhosia, kuulostella lintuja, tunnustella erilaisia kasveja, maistella marjoja.

Myös tutustuminen erilaisiin luonnonympäristöihin kasvattaa ymmärrystä biodiversiteetistä. Mitä enemmän lapset ovat tekemisissä erilaisten luonnonympäristöjen ja eliölajien kanssa, sitä tärkeämpiä näistä heille muodostuu. Näin kasvaa myös halu suojella tätä monimuotoisuutta.

Koulujen lähiluonto tärkeässä roolissa

Luonnon monimuotoisuutta havainnoidakseen ei tarvitse lähteä kauas, vaan pieni metsikkö, tienpiennar tai puronvarsi koulun lähellä tarjoavat jo paljon ihmeteltävää. Koulun pihaltakin löytyy monenlaisia eri eliöitä, kun vain pysähtyy havainnoimaan.

Kansainvälistä Ulkoluokkapäivää (Outdoor Classroom Day) luotsaava Iso-Britannialainen Semble on tuottanut vuonna 2018 tapahtumapäivään osallistuneille opettajille teetetyn kyselyn pohjalta Playtime matters- raportin, joka tuo esiin maiden välisiä eroja koulujen käytännöissä ulkoilun suhteen. Suomi on raportissa tilastojen kärjessä paitsi ulkoiluun käytetyn ajan, myös koulujen tavoitettavissa olevien ympäristöjen suhteen.

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet suomalaiset opettajat kertoivat koulunsa lähellä olevan jonkinlaisia viheralueita, vähintäänkin puistoja, useimmiten myös metsiä tai muita luonnonympäristöjä. Mahdollisuudet luonnon monimuotoisuuden havainnointiin ovat siispä suomalaisissa kouluissa erinomaiset, kun vain viemme lapset ja nuoret ulos.

Lapsia metsäretkellä
Eskarilaiset vuoden 2018 Ulkoluokkapäivän vietossa Villa Elfvikissä. Kuva FEE Suomi.

Kansainvälistä Outdoor Classroom Day -kampanjaa koordinoi brittiläinen sosiaalinen yritys ja yhteisöllisten projektien verkosto Semble yhteistyössä Unileverin Dirt is good -hankkeen kanssa. Suomessa tapahtumapäivää koordinoi Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi. Tänä vuonna Ulkoluokkapäivää vietetään yhteistyössä Suomen lasten metsäretkipäivän kanssa torstaina 23.5. Ilmoittaudu mukaan osoitteessa www.ulkoluokkapaiva.fi!

Lisätietoja

Pihla Salminen, FEE Suomi, Ulkoluokkapäivän kampanjakoordinaattori, puh. 050 469 8499
pihla.salminen@feesuomi.fi

Linkit


Kaikki Luonnon kirjon 2/2019 artikkelit