Hyppää sisältöön

Helmi-ohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta

Helmi-logo
 

Helmi-elinympäristöohjelman päätavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä pienvesiä ja rantaluontoa. Tavoitteena on myös edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua ja hiilensidontaa sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista. Lue lisää

Lue lisää

4/2021 LUONNON KIRJON AIHEITA

Helmi-logo

Helmi-ohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta

12.1.2022
Syksyllä 2021 järjestettiin ensimmäinen Kunta- ja Järjestö-Helmi avustushaku, jolla tuetaan Helmi-elinympäristöohjelman mukaisia hankkeita ja laajennetaan ohjelman toimijajoukkoa. Avustusten tarkoituksena on vahvistaa luonnon monimuotoisuuden eteen tehtävää yhteistyötä ja ohjelman toimien vaikuttavuutta.
Kunnostettu puro

Pohjoisen puroja kuntoon kilometrikaupalla

12.1.2022
Purot eivät voi hyvin, sillä niistä vain noin prosentti on luonnontilaisia. Purojen kunnostaminen auttaa monia harvinaistuneita ja uhanalaisia lajeja sekä parantaa laajemminkin vesistön tilaa. Helmi-rahoituksen avulla puroja voidaan nyt kunnostaa mahtava määrä.
Rautakotelo maastossa

Kohti vieraspetovapaita poikue-elinympäristöjä

12.1.2022
Purot eivät voi hyvin, sillä niistä vain noin prosentti on luonnontilaisia. Purojen kunnostaminen auttaa monia harvinaistuneita ja uhanalaisia lajeja sekä parantaa laajemminkin vesistön tilaa. Helmi-rahoituksen avulla puroja voidaan nyt kunnostaa mahtava määrä.
Lettosuon reuna

SYKEstä tietoa ja tukea HELMI-elinympäristöohjelman toteutukseen

4.1.2022
SYKE on aktiivisesti mukana HELMI-elinympäristöohjelman toteuttamisessa ja tarjoaa asiantuntijatukea ja -palveluita niin alueellisille toimijoille ELY-keskuksissa ja Metsähallituksessa kuin ohjelman toimeenpanosta vastaaville ympäristöminiteriölle ja maa- ja metsätalousministeriöille.
Kosteikko

SOTKA-kosteikot – maaseutuluonnon helmiä

4.1.2022
Suomen riistakeskuksen SOTKA-kosteikot -hanke pääsi iskemään ensimmäistä kertaa lapansa maahan elokuussa 2020 ja kunnostamaan padottavia kosteikkokohteita vesilinnuille. Menneen vuoden aikana tapahtui paljon. Vuoden 2021 loppuun mennessä kosteikkoja on kunnostettu tai kunnostustyöt on aloitettu yli 20 kohteella, joiden yhteispinta-ala on noin 200 ha. Tänä vuonna tavoitteena on saada käyntiin vähintään kaksikymmentä uutta kosteikkotyömaata.
Avosuo Punkalaitumella

Suojelualueiden soita ennallistetaan ennätystahtiin

4.1.2022
Suojelualueiden ojitettuja soita ennallistetaan nyt rivakasti. Ennallistamisvauhdin antaa Helmi-elinympäristöohjelmasta Metsähallituksen Luontopalveluille suunnattu rahoitus ja tavoite, joka on 12 000 ennallistettua suojelualueiden suohehtaaria vuoden 2023 loppuun mennessä. Sen lisäksi Luontopalvelut ennallistaa EU:n LIFE-rahoituksella noin 3 000 hehtaaria. Metsähallituksen monikäyttömetsien alueisiin kuuluvia soita ennallistetaan Helmi-ohjelmaan liittyen myös laajast kaikkiaan 9 300 hehtaaria.
Ennallistettu suo-oja

Avustusta kuntien ja järjestöjen luonnonhoitotöihin Helmi-ohjelman kautta

4.1.2022
Syksyllä 2021 järjestettiin ensimmäinen Kunta- ja Järjestö-Helmi avustushaku, jolla tuetaan Helmi-elinympäristöohjelman mukaisia hankkeita ja laajennetaan ohjelman toimijajoukkoa. Avustusten tarkoituksena on vahvistaa luonnon monimuotoisuuden eteen tehtävää yhteistyötä ja ohjelman toimien vaikuttavuutta.
Lehto

Lehtojen luonnonhoidolla on suuri vaikutus - vähentää luontokatoa ja turvaa monien uhanalaisten lajien selviytymistä”

4.1.2022
Lehdoissa elää monimuotoisempi lajisto kuin missään muussa metsäisessä elinympäristössä. Silti Etelä-Suomen lehdoista on suojeltu vain kolme prosenttia ja 97 prosenttia on talousmetsiä. Lehdoissa tehtävillä toimenpiteillä on suuri merkitys koko metsäluonnon monimuotoisuudelle. Lehtokeskusalueiden luontohelmet -hanke paneutuu kokonaisvaltaisesti lehtoluonnon hoitoon suunnittelemalla, opastamalla ja toteuttamalla lehtojen konkreettisia luonnonhoitotöitä.

  • Tulosta sivu