Hyppää sisältöön

Kohti luontopositiivista Suomea

Kukkivia tuomia

Olemme epäonnistuneet luonnon monimuotoisuuden vaalimisessa ja suojelemisessa, sillä luontokato jatkuu ja valitettavasti voimistuu edelleen sekä Suomessa että maailmalla. Ympäristöministeriö valmistelee luontokadon pysäyttämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden kääntämiseksi elpymisuralle uutta, vuoteen 2035 ulottuvaa luonnon monimuotoisuusstrategiaa. Strategian on määrä valmistua tulevana syksynä ja siihen liittyvän toimintaohjelman alkuvuodesta 2023. Lue lisää 

3/2022 LUONNON KIRJON AIHEITA

Lettovilla

Letot-hanke tuottaa uutta tietoa lettojen esiintymisestä ja tilasta

11.5.2022
Vuonna 2020 käynnistyi ympäristöministeriön rahoittama ja SYKEn koordinoima hanke ’Lettojen esiintyminen, tila sekä ennallistamis- ja hoitotarpeet’ (LETOT). Hanke sisältyy Helmi-elinympäristöohjelmaan, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa edistämällä luontotyyppien suojelua, hoitoa ja ennallistamista. Lettoihin keskittyvälle hankkeelle on ollut tarvetta, sillä ne ovat soista monimuotoisimpia, mutta samalla uhanalaisimpia.
Pulmunen

Yle nostaa Punaisen listan pelastajat -sisällöissään esiin lajikatoa ja lajien rikkautta

11.5.2022
Yle aloittaa elokuun alussa laajan ja monivuotisen luontokatoon ja luonnon rikkauteen keskittyvän Punaisen listan pelastajat -kokonaisuuden. Tulossa on muun muassa podcast, Naali-peli ja suora lähetys, jossa tunnetuista henkilöistä koostuvat joukkueet kisaavat toisiaan vastaan tehden tekoja luonnon puolesta.
Metsäpeuravaadin ja vasa

Metsäpeuran suojelu etenee

11.5.2022
Vuoden 2020 toukokuussa kerroimme Luonnon kirjossa tuolloin puolimatkaan edenneestä seitsenvuotisesta MetsäpeuraLIFE-hankkeesta (2016–2023). Hankkeen keskeisenä tavoitteena on palauttaa metsäpeura entisille asuinsijoilleen Pirkanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle. Aika kuluu joutuin, ja nyt alkaa jo hankkeen loppu häämöttää reilun vuoden päässä. Tämä Metsähallituksen Eräpalvelujen koordinoima ja kymmenen hankekumppanin toimeenpanema suojelu- ja kannanhoitohanke on ollut varsin tuloksekas.
Sukeltaja työssään

Suomen suurin yhteistyöhanke Itämeren monimuotoisen luonnon turvaamiseksi käynnissä

9.5.2022
Uudessa LIFE-IP BIODIVERSEA –hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan ennennäkemätön määrä toimenpiteitä Itämeren lajien ja luontotyyppien suojelun tehostamiseksi. Biodiversea-hanke lähti liikkeelle tämän vuoden alussa. Kahdeksanvuotisessa hankkeessa kehitetään käytännön toimenpiteitä meriluonnon suojelun ja kestävän käytön tueksi. Hankkeessa muun muassa kartoitetaan merialueita niiden luontoarvojen tunnistamiseksi, seurataan jo kartoitettujen alueiden tilan kehittymistä.
Autiomaa Länsi-Intiassa

YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolikokouksen kuulumiset ja jatkoaskeleet kohti COP-15 Kunming-kokousta

9.5.2022
Luontokadon pysäyttäminen edellyttää Biodiversiteettisopimuksen 15. osapuolikokoukselta (COP-15) että tehdään määrätietoisia päätöksiä. Tämä tulee vaatimaan maailman mailta toimia, jotka vahvistavat rahoituksen, toimintavalmiuksia ja poliittisia sitoumuksia pitkällä aikavälillä luonnon puolesta niin paikallisesti kuin globaalisti.
Jouhisorsa

Sotka-hankkeessa uurastetaan sorsien hyväksi

9.5.2022
Maa- ja metsätalousministeriön Sotka-hankkeessa parannetaan kosteikkomaisemia etenkin sorsalintujen näkökulmasta. Hankkeessa autetaan sorsia tekemällä kosteikoita ja levähdysalueita sekä turvataan pesimärauhaa poistamalla vieraspetoja. Työtä tehdään yhdessä monen tahon kanssa: mukana on maanomistajia, lintuharrastajia, kaivurinkuljettajia ja metsästäjiä, sekä tietenkin hallinnonalan väkeä niin ympäristöpuolelta kuin maa- ja metsätaloudesta.
Saimaannorppa kivellä

Mitä kuuluu saimaannorpalle?

9.5.2022
Saimaannorpan kanta on viime vuosina ollut hienoisessa kasvussa. Tällä hetkellä Saimaalla uiskentelee arviolta noin 420 norppaa. Pitkäjänteinen suojelutyö on siis kantanut tulosta, mutta erilaisia keinoja ja toimenpiteitä yhden maailman uhanalaisimman hylkeen säilyttämiseksi tarvitaan yhä.

  • Tulosta sivu