Hyppää sisältöön
Saniasrinne vanhassa kuusimetsässä
 

EU:n 2030 Biodiversiteettistrategian vaikutuksia Suomen kannalta arvioitiin laajassa asiantuntijahankkeessa

Euroopan komissio julkaisi vuoteen 2030 ulottuvan EU:n biodiversiteettistrategian toukokuussa 2020. Strategiassa on esitetty koko EU:ta koskevat tavoitteet toimiksi luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseksi vuoteen 2030 mennessä. Strategia edellyttää luonnonsuojelun ja ennallistamisen tehostamista sekä monia uusia toimia vähentää ihmisen aiheuttamaa luontokatoa. Lue lisää uusimmasta Luonnon kirjosta!

2/2021 LUONNON KIRJON AIHEITA

Metsäpeura

Metsäpeura lisääntyy – kunhan ei poron kanssa

18.5.2021
Metsäpeura (Rangifer tarandus fennicus) on peuran villi alalaji, joka elää vain Suomessa ja Venäjän Karjalassa. Yli puolet maailman noin 5000 metsäpeurasta elää Kainuun ja Suomenselän alueella. Suomenselän metsäpeurakanta on saanut alkunsa palautusistutuksesta nelisenkymmentä vuotta sitten. Palautuksen tarkoituksena on ollut varmistaa metsäpeuran säilyminen Suomen lajistossa, ja tavoite on toteutunut hyvin.
Kaupunkipuro

NOUSU-ohjelma jatkaa vaelluskalakantojen elvyttämistä

18.5.2021
Vaelluskalojen tulevaisuus näyttää entistä kirkkaammalta. Lohen, järvilohen, ankeriaan ja taimenen luonnollinen elinkierto muiden vaelluskalojen tapaan on ollut uhattuna jokien patoamisen ja vesivoimaloiden tuomien esteiden takia. Lisääntymiseen tarvittava virtaavan veden biotooppi on voinut jäädä saavuttamattomiksi monelle kalalajille. Nyt maa- ja metsätalousministeriön käynnistämä NOUSU-ohjelma pyrkii parantamaan vaelluskalojen elinolosuhteita ja palauttamaan niiden luontaisen lisääntymisen.
Juhani Damski

Kansliapäällikkö Juhani Damski: Luontokato-problematiikkaan tutustuminen on ollut viimeisen vuoden isoimpia asioita

18.5.2021
Juhani Damski aloitti ympäristöministeriön kansliapäällikkönä 1.6.2020. Kysyimme Damskilta, miten ensimmäinen vuosi ministeriössä on sujunut. Kansliapäällikkönä Damski johtaa, kehittää ja valvoo ympäristöministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Kansliapäällikön tehtävänä on myös varmistaa ympäristöministeriön ja ympäristöhallinnon sujuva yhteistyö muiden ministeriöiden ja niiden hallinnonalojen kanssa.
Hirvi ylikulkusillalla

Vihersilloista hyötyy laaja lajijoukko

18.5.2021
Väylävirasto seurasi vuoden ajan eläinten liikkumista kymmenellä Etelä-Suomeen rakennetulla vihersillalla. Riistakamerakuviin tallentui kaikkiaan yksitoista luonnonvaraista nisäkäslajia. Vihersillat olivat erityisesti hirvieläinten suosiossa, mutta kuvia saatiin myös esimerkiksi ilveksistä ja jopa karhusta.
Vanhaa lahopuumetsää

Uuden luonnonsuojelulain valmistelu on loppusuoralla

18.5.2021
Luonnonsuojelulaki on yksi tärkeimmistä keinoista turvata Suomen luonnon monimuotoisuutta. Hallituksen esitys uudeksi luonnonsuojelulaiksi on valmistelun loppuvaiheessa: luonnos on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle vielä ennen kesää.
Retkietiketti

Retkietiketti pääsi jo suomalaisten puheeseen ja matka jatkuu kohti koko retkeilevän kansan sydäntä

17.5.2021
Suomalaisten retkeilyinto on kasvanut hurjasti viime vuosina. Retkeilybuumi on suuri kansallinen ilon aihe, mutta tilanne on tuonut myös lieveilmiönsä luonnonsuojelualueille. Metsähallitus ja ympäristöministeriö lanseerasivat keväällä 2020 retkeilijöiden käyttöön oman etiketin tukemaan kestävää luontomatkailua. Retkietiketin viestiä ja viestinviejiä tarvitaan jälleen tänä kesänä.

Kartanokimalainen

Luonnon konserttisali saapuu Suomeen - tapahtuman pieni sankari kertoo suuria asioita

17.5.2021
Uusi tapahtuma Luonnon konserttisali saapuu Suomeen kesällä 2021. Luontotiede ja taide paiskaavat kättä tapahtumassa, jonka sankarilajiksi nousee Bombus hypnorum eli kartanokimalainen. Luonnon konserttisali on koettavissa ensi elokuussa Kajaanissa ja Punkaharjulla. Produktiosta ja elonkirjon merkityksestä tehdään myös videotallenne.
Näyttelyn saviruukkuja

Working with Soil -työryhmä on mukana EMMAssa Särkyvää-näyttelyssä

17.5.2021
Särkyvää – Keramiikka uuden äärellä -näyttely pohtii saven erityistä merkitystä ihmiselle ja tulkitsee ympäristöhuolen ja sosiaalisten rakenteiden murroksen määrittämää nykyisyyttä.
Arabianranta

Kestävyystiekartta raamittaa hallituksen kestävän kehityksen työtä

17.5.2021
Suomen kestävän kehityksen politiikkaa vuonna 2019 arvioinut Polku2030 -hanke suositti, että hallitus käynnistäisi prosessin, jossa tuotetaan kansallinen, vuoteen 2030 ulottuva tiekartta vahvistamaan politiikan tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta kestävän kehityksen näkökulmasta.
Hiilihelppipiirroskuva liikenteestä

Hiilihelppi antaa vinkkejä asumisen hiilijalanjäljen pienentämiseksi

10.5.2021
Asumisesta syntyy reilu neljännes keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä. Keinoja asumisen päästöjen pienentämiseksi on onneksi lukuisia, asuipa sitten missä ja miten tahansa.

  • Tulosta sivu