Saimaalla on yli 400 norppaa - Norppakannan hidas kasvu jatkuu

Uutinen 14.11.2019 klo 7.03

Metsähallituksen arvion mukaan saimaannorppien talvikanta vuonna 2019 on kooltaan noin 410 norppaa. Saimaalle syntyi tänä vuonna 88 kuuttia. Saimaannorpan suojelustrategiassa ja toimenpidesuunnitelmassa vuodelle 2025 asetettu 400 yksilön välitavoite on nyt ylittynyt.

Tuore arvio norppakannan koosta perustuu alueittain tehtyyn pesintäanalyysiin, jossa hyödynnettiin vuosien 2018–2019 pesätietoja, syntyneiden kuuttien määrää sekä havaintoja jäällä lepäävistä norpista. Pesälaskentoihin osallistunut runsas vapaaehtoisten joukko on mahdollistanut norppakannan seurannan pesimäalueittain.

Saimaannorppa
 

Saimaannorppakanta on kasvanut vakaasti vuodesta 2010, jolloin kannan kooksi arvioitiin noin 270 norppaa. Kuutteja syntyi tänä vuonna 88, ja 80 kuutin määrä on ylitetty jo neljänä perättäisenä vuotena.

Suojelu on auttanut saimaannorppaa

Saimaannorpan elinalue kattaa nykyisin lähes koko Saimaan. Kanta on hyvin hajanainen ja vain kahdella lisääntymisalueella Pihlajavedellä ja Haukivedellä kanta on noin 100 norppaa. Saimaannorppa luokitellaan edelleen erittäin uhanlaiseksi.

Saimaannorppakannan kasvun ovat mahdollistaneet kalastusrajoitukset, apukinosten kolaaminen vähälumisina talvina sekä häiriöttömän pesinnän turvaaminen. Kannan seurannan tulokset viittaavat siihen, että kannan elpyminen jatkuu myös tulevaisuudessa. Pitkäjänteinen suojelu ja paikallisväestön sille antama tuki ovat tuottaneet tulosta.

”Olen iloinen, että saimaannorppakanta on näyttänyt elpymisen merkkejä. Toimenpiteet ovat olleet oikeita ja niitä täytyy jatkaa. On hienoa huomata, että norpan suojelulle on vahva suomalaisten tuki. On kuitenkin muistettava, että saimaannorppa on edelleen erittäin uhanalainen ja kanta on haavoittuva”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

”Kalastuksen sivusaaliskuolleisuutta on vähennetty vapaaehtoisilla sopimuksilla saimaannorpan suojelemiseksi. Ilman paikallisten ihmisten, vesialueenomistajien ja kalastajien panosta suojelutavoitteita olisi ollut vaikea saavuttaa”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Järvinäkymä
Näkymä Linnansaaren kansallispuistoon, joka on saimaannorpan keskeisiä elinympäristöjä. Kuva Riku Lumiaro.

Maa- ja metsätalousministeriö perusti lokakuussa 2019 laajapohjaisen työryhmän pohjustamaan saimaannorpan suojelemiseksi tarvittavien vuonna 2021 voimaan tulevien kalastussääntöjen valmistelua.

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta saimaannorpan suojelemiseksi tuli voimaan huhtikuussa 2016 ja on voimassa huhtikuuhun 2021 asti. Lisäksi Pohjois-Savon ELY-keskus on tehnyt kalastuksen rajoittamiseksi 262 sopimusta vesialueen omistajien kanssa. Sopimusten voimassaolo päättyy 31.12.2020.

Lue lisää saimaannorpasta

 

Kaikki Luonnon kirjon 4/2019 artikkelit