Metsäpeuran suojelu etenee

Uutinen 11.5.2022 klo 7.42

Vuoden 2020 toukokuussa kerroimme Luonnon kirjossa tuolloin puolimatkaan edenneestä seitsenvuotisesta MetsäpeuraLIFE-hankkeesta (2016–2023). Hankkeen keskeisenä tavoitteena on palauttaa metsäpeura entisille asuinsijoilleen Pirkanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle. Aika kuluu joutuin, ja nyt alkaa jo hankkeen loppu häämöttää reilun vuoden päässä. Tämä Metsähallituksen Eräpalvelujen koordinoima ja kymmenen hankekumppanin toimeenpanema suojelu- ja kannanhoitohanke on ollut varsin monitahoinen ja tuloksekas.

Kertaalleen jo Suomesta sukupuuttoon päätynyt ja sittemmin lajistoomme palannut metsäpeura saatiin elvytettyä elinkykyiseksi nelisenkymmentä vuotta sitten Suomenselälle tehdyllä palautusistutuksella. Tuon palautuksen voi todeta olleen menestys, sillä nykyisestä lähes kolmituhantisesta metsäpeurakannastamme kuuluu useampi kuin kaksi kolmesta Suomenselän alueella esiintyvään ja elinaluettaan laajentavaan osakantaan.

Palautusistutuksen tarhausvaihe lopuillaan

Vuosituhannen taitteen jälkeen metsäpeuroja alettiin mieliä esiintyväksi vieläkin laajemmin, ja riistahallinto yhdessä suojelujärjestöjen kanssa ryhtyi vakavammin hahmottelemaan vielä uutta palautusistutusta. Sen toimeenpano päätyi lopulta osaksi LIFE-hanketta, jossa Suomenselän aiemman palautushankkeen yksinkertainen mutta toimiva menestysresepti päätettiin toistaa.

Tuota reseptiä on nykyaikaistettuna noudateltu MetsäpeuraLIFE-hankkeessa nyt vajaat viisi vuotta. Uusi palautusistutus on ollut hankkeen keskeisin ja näkyvin toimenpide, jossa metsäpeurakantaa on vuodesta 2017 alkaen palautettu Lauhanvuoren ja Seitsemisen kansallispuistojen totutustarhojen kautta entisille elinalueilleen Etelä-Pohjanmaalla ja pohjoisella Pirkanmaalla. Metsäpeurat ovat lisääntyneet tarhoissa, ja niitä on vapautettu luontoon vuodesta 2019. Nyt uuden palautusistutuksen totutustarhaus alkaa olla lopuillaan, ja tarhat tyhjenevät viimeisten eläinten vapautuessa tulevana kesänä.

Metsäpeuran vapautus
Nuori hirvas vapautuu Lauhanvuoren tarhalla elokuussa 2020. Tähän mennessä hankkeen totutustarhoista on vapautettu yhteensä yli 40 metsäpeuraa. Tarhauksen loppuessa tulevana kesänä vapautuu vielä lähes saman verran. Valokuva Milla Niemi, Metsähallitus.

Uusien osakantojen siemenet jo syntyneet

Totutustarhoihin tuodut 43 kantayksilöä ovat peräisin luonnosta ja eläintarhoista. Vapaaksi kansallispuistoihin on päästetty näiden kantayksilöiden totutustarhoissa syntyneitä jälkeläisiä, sekä myös itse kantayksilöitä. Vasoja on tarhoihin syntynyt aiempina vuosina yhteensä 38. Vuosina 2020 ja 2021 on lisäksi syntynyt vasoja myös tarhoista jo vapautetuille vaatimille.

Juuri tätä kirjoitettaessa tuli tieto tarhausjakson viimeisen vasonnan alkamisesta; Lauhanvuoren totutustarhaan on nimittäin juuri syntynyt kevään 2022 ensimmäinen uusi tulokas. Alkanut vasonta tulee oletettavasti olemaan tulokseltaan hyvä. Tarhoissa aikuisia vaatimia on viisitoista, ja niiden pyöristyvät vatsanseudut kielivät uusia vasoja syntyvän todennäköisesti toistakymmentä. Lisäksi vapautettuna on kaikkiaan parikymmentä vaadinta, joista valtaosan tiedetään olevan edelleen hengissä.

Jo nyt pystytään palautusistutuksen aikana havaittu syntyvyys ja kuolleisuus huomioiden melko tarkkaan arvioimaan, että koko MetsäpeuraLIFE-hankkeen vuonna 2023 päättyessä tulee Lauhanvuoren ja Seitsemisen uusissa osakannoissa kummassakin olemaan viitisenkymmentä metsäpeuraa.

Metsäpeuravaadin ja vasa
Metsäpeuravaadin ja vasa Seitsemisen totutustarhassa. Vasonta tarhoissa on sujunut hyvin, eikä menetyksiä ole juurikaan ollut. Tänä keväänä vasovien vaadinten joukossa on ensi kertaa myös niitä, jotka itse ovat syntyneet totutustarhoissa hankkeen aikana. Valokuva Tiina Mäkelä.

EU:lta tukea peuransuojeluun

MetsäpeuraLIFE-hankkeen budjetti on vähän yli viisi miljoonaa euroa. Euroopan unioni on sitoutunut rahoittamaan toteutuvista hankekuluista 60 prosenttia. Kansallisesta rahoituksesta puolestaan vastaavat hankekumppaneiden lisäksi maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö. Metsähallitus suunnittelee hakevansa metsäpeuran suojelutyön jatkoksi myös uutta LIFE-rahoitusta.

LIFE-rahoitusväline on Euroopan Unionissa käytössä olevista luonnonsuojelun työkaluista se ’suurin ja kaunein’. LIFE-ohjelma täyttää nyt toukokuussa kolmekymmentä vuotta. MetsäpeuraLIFE-hankkeen keskeisimmän suojelutoimen tähänastinen menestys pian syntyvine uusine vasoineen juhlistaa tätä merkkipäivää varsin osuvasti.

Teksti: Sakari Mykrä-Pohja & Milla Niemi, MetsäpeuraLIFE - Metsähallitus, Eräpalvelut
Kuvat: Milla Niemi, Tiinä Mäkelä

Lue aiheesta lisää

 

Paluu 3/2022 etusivulle

 


  • Tulosta sivu