Mitä yritykset voivat tehdä luonnon monimuotoisuuden hyväksi

Yritykset voivat edistää luonnon monimuotoisuutta monin keinoin. Ympäristöystävällisyys kannatta, sillä monet kuluttajat arvostavat sitä. Myös työtyytyväisyys ja motivaatio kasvat, kun työntekijät ovat ylpeitä työpaikkansa ympäristöteoista.
 
Animaatiokuva biodiversiteettivideosta

Yrityksissä tehdään monenlaisia päätöksiä, joilla on usein välitön vaikutus luonnon monimuotoisuuden tilaan. Keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa: Miten ja mistä yritykset hankkivat raaka-aineensa? Millaista energiaa yritykset käyttävät ja voiko toiminnan energiatehokkuutta parantaa? Onko yrityksellä suoria päästöjä luontoon? Hyödyntääkö yritys erilaisia sertifiointijärjestelmiä toiminnassaan?

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja ilmastonmuutos ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. Monimuotoinen luonto hidastaa ilmastonmuutosta esimerkiksi muodostamalla hiilidioksidia sitovia hiilinieluja. Lisäksi luonnon monimuotoisuus edesauttaa sopeutumista ilmaston lämpenemisen myötä muuttuviin olosuhteisiin. Toisaalta ilmastonmuutos on kolmanneksi merkittävin tulevaisuuden uhka luonnon monimuotoisuudelle.

Yritykset voivat edistää luonnon monimuotoisuutta seuraavilla keinoilla:
 

1.    Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ovat osa yrityksen visiota ja strategiaa ja niitä käsitellään hallituksen kokouksissa.

2.    Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja ilmastonmuutos huomioidaan kaikessa päätöksenteossa.

3.    Yritystoimintaa kehitetään niin että luonnon ja ilmaston huomioiminen on taloudellisesti kannattavaa.

4.    Yritystoiminnassa luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutoksen hillintä nähdään mahdollisuutena.


5.    Yrityksen suoria ja epäsuoria ympäristövaikutuksia mitataan ja tuloksista raportoidaan omistajille ja henkilökunnalle.

6.    Yritys kehittää aktiivisesti ympäristö- ja ilmastosertifiointijärjestelmiään.

7.    Luonnon huomioiminen on osa kaikkien työntekijöiden toimenkuvaa.

8.    Yritys palkitsee henkilökuntaansa luontoa ja ilmastonmuutoksen hillintää tehdyistä aloitteista ja käytännön toimenpiteistä.

Animaatiokuva biodiversiteettivideosta
 
Julkaistu 30.8.2019 klo 8.42, päivitetty 30.8.2019 klo 19.48
  • Tulosta sivu